Pies ze schroniska – procedura adopcyjna

Pies ze schroniska – procedura adopcyjna

Skąd się biorą psy w schroniskach?

Każdy pies zasługuje na drugą szansę!

Schroniska to miejsca, w których sprawowana jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i bezpańskimi (z różnych powodów), porzuconymi i niechcianymi. W Polsce działają dwa zasadnicze typy placówek: schroniska państwowe oraz schroniska prywatne (azyle, przytuliska, hoteliki – prowadzone przez różnego rodzaju fundacje i osoby prywatne).

Zinstytucjonalizowana opieka nad zwierzętami prowadzona w schroniskach państwowych jest realizowana w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zobowiązującej gminy do zorganizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami).

Psie historie – jakie Psy mieszkają w schroniskach?

W schronisku przebywają zarówno Kundelki, jak i Psy rasowe, Psy małe i duże, Szczenięta, Psy dorosłe i Psi seniorzy. Psy trafiają do schronisk z różnych przyczyn. Największą grupę stanowią Psy bezdomne / bezpańskie, które zostały wyłapane z ulic miast i wsi – to przede wszystkim psy, które urodziły się w bezdomności oraz zostały porzucone przez swoich dotychczasowych opiekunów. W schroniskach mieszkają również czworonogi przejęte przez placówki po śmierci ich opiekunów oraz odebrane w ramach interwencji (najczęściej ze skrajnie złych warunków).

Do schronisk trafiają również Zwierzaki, których właściciele z różnych przyczyn zrzekają się opieki nad nimi. Wśród najczęściej wymienianych powodów odrzucenia Czworonogów jest: zmiana sytuacji życiowej (nagła choroba, zmiana miejsca zamieszkania, rozpad rodziny, śmierć głównego opiekuna i niechęć do przejęcia opieki nad Psem), brak czasu na dostateczną opiekę nad Zwierzakiem oraz trudności wynikające z nieumiejętnego wychowania / prowadzenia Psa. Sporo porzuceń Psów schroniska odnotowują w styczniu (oddawane są Psy, które okazały się nietrafionym prezentem świątecznym) i w miesiącach letnich (wówczas Psy okazują się przeszkodą do swobodnego realizowania planów wakacyjnych).


Schroniska i adopcje Psów w liczbach

Osoby zarządzające schroniskami państwowymi i prowadzące schroniska prywatne alarmują, że placówki są stale przepełnione. Aktualne dane na temat ilości Zwierzaków przebywających w schroniskach można znaleźć w rocznych raportach Głównego Inspektoratu Weterynarii [1]. W 2020 roku w schroniskach przebywały 92 242 Psy, co oznacza spadek do roku 2019 o około 12% (wówczas w schroniskach przebywało 105 188 Psów). Ilość Zwierząt przebywających w schroniskach utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie. Równocześnie na stale dość wysokim poziomie pozostaje liczba adopcji czworonogów – corocznie adoptowanych zostaje około 60% Zwierząt przebywających w schroniskach. W 2020 r. ze schronisk dla Zwierząt adoptowano 63 358 Psów, czyli blisko 70% Psów przebywających w schroniskach i około 3 tysiące mniej w porównaniu do roku 2019.

Schroniska i procedury adopycjne infografika

Procedura adopcyjna – adopcja Psa ze schroniska krok po kroku

Przygarnięcie Psa ze schroniska to ogromna odpowiedzialność! Udźwigniesz ją? Każde schronisko opracowuje i stosuje własne procedury adopcyjne, dlatego te mogą się nieco różnić w poszczególnych placówkach. W większości schronisk procedura adopcyjna obejmuje jednak 6 podstawowych kroków.

Pies ze schroniska – procedura adopcyjna - infografika

Krok 1 – ankieta przedadopcyjna i wywiad przedadopcyjny

Ankieta przedadopcyjna do obszerny kwestionariusz, który może zawierać nawet kilkadziesiąt pytań. Pytania będą dotyczyły m.in. Twojego statusu życiowego i rodzinnego, możliwości finansowych i warunków lokalowych, ale również wykonywanej pracy zawodowej (przede wszystkim pod kątem czasu / godzin pracy i ewentualnych wyjazdów służbowych) oraz stylu życia (przede wszystkim w kwestii aktywności fizycznej, sposobu spędzania wolnego czasu, podróżowania itp.). W ramach wywiadu przedadopcyjnego pracownik schroniska może zapytać Cię również o Twoją wiedzę na temat opieki nad psem oraz motywy, które skłoniły Cię do podjęcia decyzji o adopcji Zwierzaka.

Krok 2 – analiza Twojego zgłoszenia

Teraz Twoje zgłoszenie zostanie szczegółowo przeanalizowane! W razie jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności – pracownik schroniska może się z Tobą skontaktować telefonicznie lub mailowo. Bądź gotowy odpowiedzieć na dodatkowe pytania! Twoje zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane? Czas na przedadopcyjną wizytę pracownika schroniska w Twoim domu!

Krok 3 – wizyta przedadopcyna pracownika schroniska w przyszłym domu Psa

Pracownik schroniska, w umówionym terminie, odwiedzi Cię w Twoim domu. To czas na ocenienie warunków lokalowych (ich zgodności z warunkami zadeklarowanymi w ankiecie) oraz sprawdzenie najbliższego otoczenia Twojego mieszkania / bloku lub domu (przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa Psa i przyszłych spacerów). Podczas wizyty pracownik schroniska może mieć również okazję poznać członków Twojej rodziny i zweryfikować ich nastawienie do adopcji Zwierzaka. To także doby moment na przeprowadzenie rozmowy uświadamiającej w temacie obowiązków Opiekuna Psa oraz kosztów utrzymania i leczenia Pupila. Wszystko się zgadza? Czas znaleźć Psa dla Ciebie!

Krok 4 – wizyty przedadopcyjne w schronisku (zapoznanie Psa)

W ankiecie przedadopcyjnej miałeś możliwość zadeklarowania, jakiego psa chcesz przygarnąć. Mogłeś określić jego wiek (adopcja szczeniaka, adopcja psa dorosłego, adopcja psiego seniora) oraz wielkość Czworonoga (mały, średni lub duży Pies). Pracownicy schroniska doskonale znają swoich podopiecznych, dlatego najlepszym pomysłem jest zaufanie im w tej kwestii. Najprawdopodobniej przedstawią Ci 2 – 4 psich kandydatów, którzy optymalnie wpisują się w Twoje potrzeby i możliwości finansowe, lokalowe i czasowe.

Teraz wszystko w Twoich rękach i… Twoim sercu! Najlepiej odwiedzić schronisko kilkukrotnie (w procedurach adopcyjnych wybranych schronisk ilość Twoich wizyt przedadopcyjnych może być ściśle określona), poznać się lepiej z Psem, wyprowadzić go na kilka spacerów i wsłuchać się w bezcenne podpowiedzi pracowników placówki.

Krok 5 – podpisanie umowy adopcyjnej

Umowa adopcyjna to formalne potwierdzenie adopcji i przekazaniem obowiązków związanych z opieką nad Psem. Podpisując umowę adopcyjną, zobowiązujesz się między innymi do zapewnieniu zwierzakowi bezpiecznych warunków bytowych, opieki weterynaryjnej (okresowych badań kontrolnych, szczepień) oraz traktowania Psa z należytym szacunkiem i troską. W przypadku adopcji szczeniąt i psów niesterylizowanych w umowie adopcyjnej znajduje się najczęściej zapis zobowiązujący Cię do przeprowadzenia u Twojego Pupila zabiegu kastracji / sterylizacji.

Podpisałeś umowę? Twój Pies jest… naprawdę Twój!

Krok 6 – kontrola poadopcyjna / wsparcie po adopcji

Wizyty poadopcyjne mają charakter kontrolny i wspierający. Pracownik schroniska sprawdza, czy właściwie wywiązujesz się ze swoich obowiązków względem adoptowanego Psa oraz służy wsparciem, którego aktualnie potrzebujesz. Możesz go zapytać o radę we wszystkich kwestiach związanych z opieką nad Psem oraz rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące np. zachowań Zwierzaka (choćby w kontekście przeszłości Pupila).
Bez względu na to, jak trudny jest początek Waszej wspólnej przygody, z iloma wyzwaniami musicie się zmierzyć i jakie kłopoty przezwyciężyć – jesteśmy przekonani, że Ty i Twój Pies stworzycie zgrany i szczęśliwy duet Przyjaciół! Dajcie sobie czas!

[1] https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat

Leave a comment